જાહેરાત / ગુજરાતમાં પોલીસ બનવા ઈચ્છતા યુવકો માટે મોટા સમાચાર, રાજ્યમાં ભરતી બહાર પડી, ફોર્મની તારીખ જાહેર

Big news for the youth who want to become police in Gujarat, recruitment has come out in the state

પોલીસ વિભાગમાં યોજાનારી આ મોટા પ્રમાણની ભરતી માટે ઉમેદવારો 16 માર્ચથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ