જય હો / ભારતીય યુવકે અમેરિકામાં તોડ્યો 30 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ, માત્ર 13.25 મિનિટમાં પૂરી કરી 5 હજાર મીટર દોડ

Avinash Sable breaks the 30-year-old record of Bahadur Prasad in 5000 meter race,

ભારતના અવિનાશ સાબલે બહાદુર પ્રસાદનો 30 વર્ષ જૂનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ 5000 મીટર દોડમાં તોડ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ