નિર્ણય / કર્મચારીઓ માટે બીજી ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થું 28 ટકા વધીને 31 ટકા થવાની શક્યતા, જાણો ક્યારે મળશે

Another piece of good news for employees, inflation allowance likely to rise 28 per cent to 31 per cent, find out when

1 કરોડ કરતા પણ વધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં ફરી એક વાર વધારો થવાની શક્યતા છે. કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 28 ટકા વધીને 31 ટકા થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ