મોંઘવારીમાં મોટી રાહત / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને બલ્લે-બલ્લે, મોંઘવારી ભથ્થામાં મોદી સરકારે કર્યો આટલાં ટકાનો વધારો

7th pay commission modi govt DA hike 3 percent employees and pensioners

મોદી સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં ફરીથી એક વાર વધારો કર્યો છે. આ વખતે DAમાં સરકાર દ્વારા 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ