પ્રયોગ / નાસાએ સ્પેસ સ્ટેશનમાં વાઈનની 12 બોટલ મોકલી, તેના પર થશે આ પ્રયોગ

12 Bottles of Red Wine Have Been Sent to the International Space Station

અંતરિક્ષમાં પૃથ્વીની સપાટીથી 400 કિલોમીટર ઊંચે રહેલા ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનમાં અંતરિક્ષ યાત્રીઓ નિયમિત જાય છે અને ત્યાં દિવસો સુધી રહીને સ્પેસ સ્ટેશનનું કામ સંભાળવા ઉપરાંત પ્રયોગો પણ કરે છે. અમેરિકાની સ્પેસ એજન્સી નાસા ઉપરાંત યૂરોપ, રશિયા, જાપાન અને કેનેડાની સ્પેસ એજન્સીએ સાથે મળીને બનાવેલું સ્પેસ સ્ટેશન 2000ની સાલથી કાર્યરત છે અને હજુ થોડા વર્ષો સુધી કાર્યરત રહેશે. હમણાં સ્પેસ સ્ટેશનમાં ગયેલા અંતરિક્ષયાત્રીઓ સાથે નાસાએ રેડ વાઇનની 12 બોટલ મોકલી છે. જોકે આ વાઇન અતરિક્ષયાત્રીઓને પીવા માટે નથી, પરંતુ એક ખાસ પ્રયોગ કરવા માટે વાઇનની બોટલ મોકલવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ