તમારા કામનું / વધારાનાં ખર્ચ પર કાપ મુકશે પ્રિપેડ કાર્ડ અને મોબાઈલ વોલેટ, જાણો કેવી રીતે

You can save your money with Prepaid card and mobile wallet

જો તમે પ્રિપેડ કાર્ડ કે વોલેટનો ઉપયોગ કરો છો તો આપ એક લિમિટ નક્કી કરી શકો છો. તમે મહિનાનાં ખર્ચ મુજબ તેમાં પૈસા મુકી શકો છો. જેનાંથી તમારા વ્યર્થ ખર્ચ પર કાપ મુકી શકાશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ