તમને ખબર છે? / જેલમાં કેદીઓને બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ યુનિફોર્મ જ કેમ પહેરાવવામાં આવે છે?

why do prisoners wear black and white striped uniforms in jail

મોટાભાગે આપણે એવી વસ્તુઓથી ખૂબ જ અજાણ હોઈએ છીએ જે ખૂબ જ કોમન અથવા તો આપણી આસપાસ બનતી હોય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ