વિશ્લેષણ / ભારતમાંથી કોરોનાની ત્રીજી લહેર ખતમ થવાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર, વૈજ્ઞાનિકોનું નિવેદન જાણી થશે રાહત

When will the third wave of Corona in the country end says scientist

દેશમાં કોરોના કાળ વચ્ચે કાનપુર IITના પ્રોોફેસરે વ્યક્ત કરી સંભાવના.ભારતમાંથી માર્ચમાં ત્રીજી લહેર થશે પૂર્ણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ