કોરોના / દુનિયાનું પ્રથમ પ્લાસ્ટિક-ફ્રી ‘પીપીઈ શિલ્ડ’ : ઉપયોગ બાદ ત્રણ દિવસમાં જાતે જ નષ્ટ થશે

The worlds first plastic free PPE Shield of Rs 48, will automatically destroy itself in 3 days after use

પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પ્લાસ્ટિક વિરુદ્ધ અભિયાન ચલાવી રહેલા ઇંગ્લેન્ડનાં ‘અ પ્લાસ્ટિક પ્લેનેટ’એ ગ્રુપે ખાસ પ્રકારનું પીપીઈ (પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપ્મેન્ટ) શિલ્ડ તૈયાર કર્યું છે. આ દુનિયાનું પ્રથમ પીપીઈ શિલ્ડ છે, જે પ્લાસ્ટિક ફ્રી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ