નિર્ણય / આ તારીખથી ઓફલાઇન શાળાઓ શરૂ કરવાની માંગ પણ રિસ્ક લેવાના મૂડમાં નથી સરકાર

The government is also not  take risks to start offline schools from this date

રાજ્યના સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી અગામી  ફેબ્રુઆરીથી શાળામાં ઓફલાઈન શિક્ષણ પુનઃ શરૂ કરવામાં આવે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ