વડોદરા / 'તાયફા માટે તમે તબાહી મચાવી દીધી, કુદરત તમને નહીં છોડે' કડાણા ડેમના અધિકારીને સ્થાનિકના ચાબખા, કહ્યું ગ્રાઉન્ડ પર ગયા છો

The conversation of a local with the official of Kadana Dam on Mahisagar river has come to light

Vadodara news : મહીસાગર નદી પરના કડાણા ડેમના અધિકારી સાથેની સ્થાનિકની વાતચીત સામે આવી છે, જેમાં ડેમના પાણીની તબાઈ મામલે કેટલાક આક્ષેપો કર્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ