સ્પષ્ટતા / ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, હાલ રાજ્યમાં માત્ર એક જ શિક્ષકથી ચાલી રહી છે 1606 સ્કૂલો

Shocking disclosure in Gujarat Assembly, 1606 schools are running with only one teacher

Gujarat School Latest News: કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે વિધાનસભામાં શિક્ષકોને લઇ કર્યો દાવો, 2022માં 700 શાળાઓની સામે 2024માં એક શિક્ષકથી ચાલતી શાળાઓ 1606 થઇ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ