VTV વિજ્ઞાન / વૈજ્ઞાનિકોને મળી પૃથ્વી જેવી ધરતી! 100 નહીં 2000 વર્ષ સુધી જીવી શકાશે, વાતાવરણ પણ જોરદાર

scientist find exoplanet wolf 1069 b world just like earth

વૈજ્ઞાનિકોએ પૃથ્વી જેવો દેખાતો ગ્રહ શોધી લીધો છે, તેનું નામ Wolf 1069b છે, ત્યાં મનુષ્ય 200 વર્ષ સુધી જીવીત રહી શકે છે. આ ગ્રહ પર 16 દિવસનું એક વર્ષ હોય છે. પૃથ્વી પર મનુષ્યનું સરેરાશ આયુષ્ય 80થી 85 વર્ષ છે અને અહીં 365 દિવસનું વર્ષ હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ