નોકરી / અહીં કચરા-પોતું કરવા માટે નીકળી વેકેન્સી, 30 કલાક કામ કરવાનો પગાર આશરે 20 લાખ રૂપિયા

Royal Family publishes job vacancies for staff in the palace

શું તમે પણ લોકડાઉનમાં નોકરી ગુમાવી છે? શું તમે પણ ટૂંકા સમયમાં લાખો રૂપિયા કમાવવા માંગો છો? તો પછી કદાચ આ તક તમારા માટે જ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ