સ્વાસ્થ્ય / રોટલીને ડાયરેક્ટ ગેસ પર શેકવાનું બંધ કરો, નહીંતર... કારણ જાણી તમે પણ ચોંકી જશો

Roasting roti on direct gas is harmful to health

એક ખાનગી અહેવાલ મુજબ રોટલીને ડાયરેક્ટ ગેસ પર શેકવાથી શ્વાસને લગતી બીમારીઓ વધી જાય છે. હ્રદય રોગનું જોખમ પણ વધી શકે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ