ગુજરાતનું ગૌરવ / બ્રિટનના કેબિનેટ ગૃહમંત્રી તરીકે મુળ ગુજરાતી પ્રીતિ પટેલની વરણી

Priti Patel appointed Britain's first Indian-origin Home Secretary

બ્રિટનના નવા વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસને પોતાના કેબિનેટમાં મૂળ ગુજરાતી પ્રીતિ પટેલને બ્રિટનના નવા ગૃહમંત્રી બનાવ્યાં છે. મૂળ ગુજરાતણ પ્રીતિ પટેલ હવે બ્રિટનનની ગૃહમંત્રી. પ્રીતિ પટેલ બ્રિટનના ઇતિહાસમાં ગૃહમંત્રી બનાનાર ભારતીય મૂળની પ્રથમ મહિલા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ