અમદાવાદ / એક એવી જગ્યા જ્યાં રમાય છે સંસ્કૃત ગરબા, જાણો શું છે

One place where Sanskrit Garba is played

સંસ્કૃતમાં પણ કઇ ગરબા હોય ? ગુજરાતી ગરબાને મોડીફાઇડ કરી હિન્દી બનાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે. પણ સંસ્કૃતમાં ગરબા હોય.. તો જવાબ છે હા. કારણ કે હવે એક આખો વર્ગ છે જે સંસ્કૃત ગરબા ગાય છે, રમે છે, સાંભળે છે અને તેની મજા પણ લે છે. આવો જાણીએ સંસ્કૃત ગરબાને.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ