ફાયદો / લર્નિંગ લાઈસન્સ માટે હવે RTOના ધક્કા બંધ થઈ જશે, અહીંથી જ મળી જશે

Now you will have to go to ITI for learning driving license

હવે ઉમેદવારે લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે તેની નજીકની આઈટીઆઈનો ફરજિયાત સંપર્ક કરવાનો રહેશે. આરટીઓનો ભાર ઓછો કરવા માટે હવે આઈટીઆઈમાં લર્નિંગ લાઈસન્સની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. શરૂઆતી તબક્કે સિસ્ટમ પૂરી રીતે કાર્યરત ન થાય ત્યાં સુધી આરટીઓમાંથી એપોઈન્ટમેન્ટ અપાતી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ