ચોખ્ખુંને ચટ / MLA અંબરિશ ડેરનું સૌથી મોટું નિવેદન, 'કદાચ ભૂતકાળમાં એકાદ વખત બન્યું હશે કે...'

MLA Ambareesh Der's biggest statement was,

આજના સમયમાં કોંગ્રેસમાં ટીકીટ વહેચણીનુ મુલ્યાંક પૈસા સાથે નહી. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આ વખતે માત્ર કોંગ્રેસ નથી લડી રહી યુવાનો,મહિલાઓ, ખેડૂતો, બેરોજગારો પણ કોંગ્રેસ સાથે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ