વિજ્ઞાન / MITએ બનાવ્યું કાગળથી પણ પાતળું સ્પીકર, હાઈ-સાઉન્ડ ક્વૉલિટી સાંભળીને ચોંકી જશો

MIT made a thinner speaker than paper, you will be surprised to hear high-sound quality

સંશોધકોએ બનાવ્યું કાગળ જેવું પાતળું લાઉડસ્પીકર.આ લચીલું અને પાતળા સ્તરવાળુ સ્પીકર ઓછા પાવરમાં વધુ અવાજ આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ