ઘેરું સંકટ / એકનાથ શિંદેનો ઉદ્ધવ પર હુમલો, પૂછ્યું- જેના દાઉદ સાથે સંબંધ, તેમનું સમર્થન કેવી રીતે કરી શકો?

Maharashtra Politcal Crisis: Eknath Shinde tweets Shiv Sena support people who had direct connection with culprits of Mumbai...

દાઉદ સાથે સંબંધ ધરાવતા લોકોને તમે કેવી રીતે સમર્થન આપી શકો - શિંદેના ટ્વીટથી ખળભળાટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ