તમારા કામનું / શું તમે પણ ખોલાવ્યું છે જન ધન એકાઉન્ટ, તો મળશે 1 લાખ સુધીનું અકસ્માત વીમા કવચ!, જાણો કઇ રીતે

jan dhan account link with aadhaar follow these process and get this benefit

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાને આધાર સાથે લિંક કરશો તો તમને Rupay Debit Cardની સુવિધા દ્વારા રૂ. 1 લાખ સુધીનું દુર્ઘટના વીમા કવર પણ મળશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ