શરમજનક કૃત્ય / ચાલું ઓનલાઇન મીટિંગમાં સાંસદે પોતાનું ગુપ્તાંગ કાઢીને એવી હરકત કરી કે સૌ શર્મસાર થઈ ગયા

In the ongoing online meeting, the MP removed his genitals and made such a move that everyone was embarrassed.

એક રાજકીય વર્ચ્યુઅલ મિટિંગમાં જે થયું તે ખરેખર આશ્ચર્યમાં મૂકી દે તેવું છે, હવે આ ઘટના સાંસદે જાણી જોઈ કરી કે પછી અજાણતા થઈ એ સામે આવ્યું નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ