આનંદો! / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળી શકે છે વધુ એક સારા સમાચાર, આ ભથ્થાં અંગે ચાલે છે વિચારણા

HRA for central government officers railway employees can be increased in nearest future

સરકારી કર્મચારીઓ માટે ફરી એકવાર સારા સમાચાર છે. કર્મચારીઓના દિવાળી બોનસની સાથે ડીએ અને ટીએમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને હવે વધુ એક સારા સમાચાર મળે તેવી સંભાવના છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ