ફંડ / PM Caresમાં જુઓ સૌથી વધુ કોણે-કોણે ફંડ આપ્યું, RTIમાં માહિતી આવી સામે

Heres a List of the Most Significant Contributions to the PM CARES Fund

PM CARES ફંડને પબ્લિક ઓથોરિટી ન હોવાથી તે RTI એક્ટ હેઠળ આવતું નથી. જો કે આ ફંડમાં અલગ અલગ સરકારી સંસ્થાના કર્મચારીઓના પગારમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ભંડોળ મળ્યું છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ