મહામારી / કેન્દ્ર દ્વારા 15થી 18 વર્ષના બાળકો માટે વૅક્સિનેશનની અને વૃદ્ધો માટે પ્રિકોશન ડોઝની ગાઈડલાઈન જાહેર

Health Ministry issues guidelines for COVID-19 vaccination of children between 15-18 years and precaution doses

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે 15થી 18 વર્ષની વયના બાળકો માટે કોરોના વેક્સિનેશન, સ્વાસ્થ્ય દેખરેખ અને ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ માટે પ્રિકોશન ડોઝ સંબંધિત દિશાનિર્દેશ જારી કરી છે.

Loading...