આરોગ્ય / શું તમને પણ છે આ 5 આદત? તો સુધારી દેજો, નહીં તો હાર્ટ એટેકને આપશો વણનોતર્યું આમંત્રણ

health bad habits increase risk of heart attack understand risks and prevention of heart attack

Habits Increase Risk Of Heart Attack: હાર્ટ આપણા શરીરનું પંપિંગ મશીન છે જે સંપૂર્ણ શરીરમાં લોહીને પંપ કરાવે છે. આ લોહીથી શરીરના અંગ અંગમાં ઓક્સીજન અને પોષક તત્વ પહોંચે છે. જો આ પંપિંગ મશીન ખરાબ થઈ જાય તો જીવન પર સંકટ આવી શકે છે. માટે હાર્ટને મજબૂત રાખવું જરૂરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ