નિવેદન / ઉદ્યોગોનું પાણી બંધ કરી ખેડૂતોને આપો : વરસાદની ઘટ બાદ પરેશ ધાનાણીએ જુઓ શું કરી માંગ

Gujarat Rains;Congress leader Paresh dhanani Demands for water for farmers

ચોમાસું જાણે ખેડૂતો માટે મૃગજળ છે ત્યારે પરેશ ધાનાણીએ લખ્યો મુખ્યમંત્રીને પત્ર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ