રાજનીતિ / એક સમયે બસમાં બેસવા હાથ ઉંચો કરતા હવે નાના કોન્સ્ટેબલ પણ કાર લઇને ફરે છેઃ ગુજરાત NCP પ્રમુખનો સીધો આક્ષેપ

Gujarat National President Allegation  on System

પોલીસ વિભાગમાં ભોરીંગની જેમ વ્યાપેલા ભ્રષ્ટ્રાચાર માટે  NCP પ્રમુખ જયંત પટેલ ( બોસ્કી ) એ કહ્યું કે, નાના  કોન્સ્ટેબલ પણ કાર લઈને ફરે છે.એક સમયે બસમાં બેસવા હાથ ઉંચો કરતા હતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ