ક્રાઈમની કહાની / પોરબંદરની એક યુવતીએ પોલીસને ફોન કરીને કહ્યું, મને બચાવો...મારો નંબર ટ્રેસ કરો

Drink & Drive complaint against Porbandar businessman Hariram Cham's son Dev

અમદાવાદમાં હરીરામ ચમના પુત્ર દેવ સામે ડ્રિંક & ડ્રાઈવની ફરિયાદ નોંધાઇ છે. દેવે સાથે રહેલ મહિલા મિત્ર સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ