કોરોના / અંતે ઝુક્યું ડ્રેગન, WHOની આ વાત પર ચીને પાડી હા

dragon finally bowed china agreed on whos talk

અત્યાર સુધી કોવિડ-19 મહામારીને લઇને કોઇ પણ પ્રકારની તપાસ માટે સ્પષ્ટ રીતે ઇનકાર કરનાર ચીન અંતે ઝુકી ગયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ