આવું થયું ? / આ પાડોશી રાજ્યમાં ઘરે જ કોરોના ટેસ્ટ કરવા પર લાગશે પ્રતિબંધ, જાણો શા માટે લેવાયો નિર્ણય

Corona testing at home will be banned in this neighboring state, find out why the decision was taken

મુંબઈમાં લોકો સેલ્ફ કોવિડ ટેસ્ટ કિટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. લોકો કોરોના ટેસ્ટ પોતાના ઘરમાં જ કરી રહ્યો હોવાથી BMC ને કોરોના કેસોના સાચા આંકડા મળી નથી રહ્યા. પ્રતિબંધ લાગશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ