વ્હીપ / રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસે પોતાના તમામ ધારાસભ્યોને આપી આ સૂચના

Congress whip Rajya Sabha election gujarat congress MLA's

રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસે વ્હીપ જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસે પોતાના તમામ ધારાસભ્યોને વ્હીપ આપ્યો છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી સમયે તમામ MLAએ હાજર રહેવા વ્હીપ આપ્યો છે. રાજ્યસભાના કોંગ્રેસના સત્તાવાર ઉમેદવારને મત આપવા વ્હીપ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ