તમારા કામનું / અપરણિત કપલને હોટલ કે કારમાં પકડી શકે પોલીસ? જાણો તમારા હકો અને શું છે કાયદો

can police arrest unmarried couples in hotels know your rights

હોટલનાં રૂમમાં કોઈ અપરિણિત કપલ અંગત પળો માણે છે, તો જાણો પોલીસ ક્યા પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ