ખેતીવાડી / 20 હજારનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ અને આવક 10 લાખ, વળી 50 ટકા સબસિડિ આપશે સરકાર, કરી લો આની ખેતી

Bonsai Plant farming in india

હાલ કોરોનાની મહામારી અને આધુનિક જીવનશૈલિમાં લોકમાં ઘરગથ્થુ ઔષદ્યિય પ્લાન્ટનો કન્સેપ્ટ ખુબ ઝડપથી વિકસી ર્યો છે. ત્યારે ઘણા લોકો આવા પ્લાટ્ટ માટે મોં માંગ્યા પૈસા ચૂકવે છે. આવા ઔષદ્યિય કેટેગરીમાંઆવતા બોન્સાઈ પ્લાન્ટ ( Bonsai Plant )નો ઝાડ ખુબ લોકપ્રિય થઈ રહ્યા છે. વળી આવા વૃક્ષોને ગુડલક માને છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ