આક્ષેપ / 'નાના માણસને 100 વારનો પ્લોટ નથી મળતો, જ્યારે...', રેવન્યુ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારને લઇ આ શું બોલ્યા અર્જુન મોઢવાડિયા

Arjun Modhwadia accuses the government of the corruption going on in the revenue department

રેવન્યુ વિભાગમાં ચાલતા ભ્રષ્ટ્રાચારને લઈ પોરબંદરના ધારાસભ્યએ સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, સૌથી વધુ ભ્રષ્ટ્રાચાર રેવન્યુમાં થાય છે. રાજ્ય સરકાર મોટા ઉદ્યોગગૃહોને જમીન આપે છે. તેમજ અહેવાલ બાદ કાર્યવાહી કરવાને બદલે સરકાર આરોપીઓને છાવરી રહી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ