લાભ / ખેડૂતોની બલ્લે બલ્લે! પીએમ કિસાન નિધિનાં દરેક લાભાર્થીને સરકાર તરફથી મળશે વધુ એક મોટો લાભ

all beneficiaries od pm kisan nidhi will get kisan credit card

હવે સરકાર તરફથી પીએમ કિસાન નિધિનાં બધા લાભાર્થીઓને 'કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ'ની સુવિધા આપવામાં આવશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ