ચોંકાવનારો રિપોર્ટ / બાપ રે... ભારતમાં કેન્સરથી 2022માં 8 લાખ લોકોના મોત! સૌથી વધુ જોખમ મહિલાઓને, અપનાવો બચાવ માટે આ ઉપાય

8 lakh people will die of cancer in India in 2022! Women at highest risk, adopt this remedy for protection

કેન્સરના જોખમો અંગે તાજેતરની એક સ્ટડીમાં ખુલાસો થયો છે કે  જો સમયસર તપાસ અને ઝડપી નિદાન કરવામાં આવ્યું હોત તો દેશમાં મહિલાઓના કેન્સર સંબંધિત 63% મૃત્યુને અટકાવી શકાયા હોત. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ