7મું પગાર પંચ / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટી ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થામાં થયો 14 ટકાનો વધારો

7th pay commission central govt employees cpses dearness allowance hike 14 percent da hike cpc

કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્મચારીઓ માટે 14 ટકા ડીએ ભથ્થાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ