અપડેટ / 7th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ, 18 મહિનાના DA એરિયર પર નવું અપડેટ

7th pay commission 18 months da arrear update under central govt employees da cpc

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે વર્ષ 2021 સારું રહ્યું છે. પહેલાં 28 ટકા ડીએ બાદ 31 ટકા મોંઘવારી ભથ્થાને પણ સ્વીકૃતિ મળી ગઇ છે. પરંતુ હજી પણ એક મોરચા પર કર્મચારીઓને નિરાશા સાંપડી છે. પરંતુ કર્મચારીઓના 18 મહિનાના એરિયરને લઇને હજી સુધી આશા પૂરી થઇ નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ