નવી સુવિધા / અમદાવાદ સહિત આટલા શહેરોમાં સૌથી પહેલા શરૂ થશે 5G ઈન્ટરનેટ, જુઓ આખું લિસ્ટ

5G internet will start first in these cities including Ahmedabad, see the entire list

ભારતમાં 5G રોલઆઉટના પહેલો તબક્કો ભારતના 13 મોટા શહેરોમાં થશે અને દરેક લોકોનું એવું માનવું છે  કે 5G સર્વિસ ભારતમાં મોટું પરિવર્તન લાવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ