ખુલાસો / કાયમી વસવાટ માટે અમેરિકા નહીં પરંતુ આ દેશ બન્યો ભારતીયોની પ્રથમ પસંદ

39500 Indian people Acquired Permanent Residence In Canada In 2018 : Report

વર્ષ 2018માં એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી સ્કીમ હેઠળ 39,500 ભારતીય નાગરિકોએ કેનેડામાં સ્થાયી નિવાસ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સંખ્યા ગત વર્ષની તુલનામાં 41 ટકા છે. વર્ષ 2018માં કેનેડામાં 92,000થી વધારે લોકોએ એકસપ્રેસ એન્ટ્રી સ્કીમ અંતર્ગત સ્થાયી નિવાસ હાંસલ કર્યો હતો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ