સાવધાન / એક જ મહિનામાં ભારતના 36 લાખ લોકોના WhastApp પર પ્રતિબંધ, ક્યારેય ન કરતા આ ભૂલ

36 lakh people of India banned on WhatsApp in one month never make this mistake

લોકપ્રિય મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ WhastAppની તરફથી એક મહિનાની અંદર 36 લાખથી વધારે ભારતીયોના એકાઉન્ટ્સ બેન કરી દેવામાં આવ્યા છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ