ખરા અર્થમાં સેવા / VIDEO : વાહ કલેક્ટર હોય તો આવા, ગ્રામજનોને સામેથી જાણ કરી કે સરકારની ગ્રાન્ટ આવી ગઈ છે

Wow, if there is a collector, he informed the villagers that the government grant

મહીસાગર કલેક્ટર ડોક્ટર મનિષ બંસલનો વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં ગામના વિકાસ માટે ગ્રાન્ટ આવી ગઈ હોવાની સામેથી માહિતી આપી હતી અને લાભ લેવા જણાવ્યું હતું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ