કામની વાત / TDS અને TCS વચ્ચે શું તફાવત છે? ITR ફાઇલ કરતા પહેલા સમજી લો આ વાત વિશે

What is the difference between TDS and TCS? Understand this before filing ITR

ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેર કરી દીધી છે અને કેટલાક ITR ફોર્મ ઓનલાઈન ઓફલાઈન પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ