સંજીવની / CPR એ અનેકને મોતના મુખમાંથી ઉગાર્યા: શું છે CPR અને કઈ રીતે બચાવી શકશો બીજાનો જીવ, જાણેલું કામ લાગશે

What is CPR and how can you save a life?

તાજેતરમાં બે ઘટનાઓ પ્રકાશ આવી છે જેમાં સોનું સુદે એરપોર્ટ પર તો IAS અધિકારી ચંડીગઢમાં એક વ્યક્તિને CPR આપી બચાવી લીધો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ