દેશભક્તિ / જુઓ 'કશ્મીર ફાઈલ્સ' અને ઝાપટો જલેબી, વડોદરા જવાના હો તો આ તક ચૂકતા નહી

Watch 'Kashmir Files' and Zapto Jalebi, if you are going to Vadodara, don't miss this opportunity

વડોદરાના મધ્યમાં સ્ટેશન વિસ્તારના અગ્રવાલ નાસ્તા હાઉસએ તા. 20 અને તા. 21 માર્ચના રોજ બે દિવસ કશ્મીર ફાઈલ્સ ફિલ્મ જોઈને  ટિકિટ બતાવનાર વ્યક્તિને નાસ્તો આપવાનું આયોજન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ