ઇલેક્શન 2022 / ગુજરાતમાં ગત વર્ષ કરતાં 4% ઓછું મતદાન, ચૂંટણીપંચના ફાઇનલ આંકડા જાહેર, જુઓ તમારા વિસ્તારમાં કેટલું?

Voter turnout in Gujarat is 4% lower than last year, Election Commission's final figures announced

ગુજરાત વિધાનસભાની બંને તબક્કાની ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આગામી 8મી ડિસેમ્બરે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યારે ચૂંટણીપંચ દ્વારા મતદાનના ફાઈનલ આંકડા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ