હેં આવું / VIDEO : આ વીડિયો જોઈને કદી પણ નહીં ખાવ કેક, જે રીતે બનાવી છે આહાહા ! મોં ફેરવી લેશો

Viral Now: 'Behind-The-Scenes' Video Showing Making Of Cakes Angers Internet

એકદમ ગંદી રીતે કેક બનાવાનો એક વીડિયો વાયરલ થતાં ઈન્ટરનેટ તોબા પોકારી ગયું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ