બોલિવૂડ / 'ઘર સે મત નિકલના', ‘The Kerala Story’ ફિલ્મ ક્રૂ મેમ્બરને ખુલ્લી ધમકી, મુંબઈ પોલીસે સુરક્ષા પૂરી પાડી

The Kerala Story crew member receives threat no fir mumbai police provides security

The Kerala Story: પશ્ચિમ બંગાળ સરકારની તરફથી ફિલ્મ પર બેન લગાવવા પર નિરાશા દર્શાવતા ફિલ્મના નિર્માતા વિપુલ અમૃતલાલ શાહે કહ્યું કે સરકારના નિર્ણયના વિરૂદ્ધ કાયદાકીય વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ